Thư mời dự buổi gặp mặt ngày 30/12/2018

Kính gửi: Đại biểu là con em quê hương thị trấn Ninh Cường đang sinh sống và làm việc trên mọi miền của tổ quốc và ở nước ngoài! Trước tiên, Ban giám hiệu trường THCS…