Danh sách học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh của trường THCS thị trấn Ninh Cường trong năm học 2018-2019.

Tháng Năm 5, 2019 3:27 chiều

Trong năm học 2018-2019 các đội tuyển học sinh giỏi của trường THCS thị trấn Ninh Cường đã đạt được nhiều thành tích cao, đặc biệt là đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh. Sau đây là bảng thống kê danh sách và thành tích của các em học sinh trong năm học 2018-2019.

DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI HSG NĂM HỌC 2018-2019
I. CẤP TỈNH
STT HỌ TÊN HỌC SINH LỚP NĂM SINH ĐẠT GIẢI
1 Vũ Thị Mỹ Hạnh 9A 18/01/2004 Giải Nhì môn Hóa
2 Nguyễn Văn Đạt 9A 16/11/2004 Giải Nhì môn Hóa
3 Tạ Văn Long 9A 22/10/2004 Gải Ba môn Hóa
4 Bùi Thị Ngọc Ánh 9A 26/5/2004 Giải KK môn Lý
5 Nguyễn Thị Thu Hường 8A 10/12/2005 Giải KK Olympic Địa
II.CẤP HUYỆN:
1. Các môn văn hóa:
STT HỌ TÊN HỌC SINH LỚP NĂM SINH ĐẠT GIẢI
1 Vũ Thị Mỹ Hạnh 9A 18/01/2004 Giải Nhất môn Hóa
2 Tạ Văn Long 9A 22/10/2004 Giải Nhất môn Hóa
3 Nguyễn Văn Đạt 9A 16/11/2004 Giải Nhì môn Hóa
4 Bùi Thị Ngọc Ánh 9A 26/5/2004 Giải Nhì môn Vật lý
5 Vũ Quỳnh Hương 8A 10/12/2005 Giải Nhì môn Vật ý
6 Nguyễn Tuấn Điệp 6A 22/2/2007 Giải Nhì môn Toán
7 Nguyễn Thị Thúy Kiều 9A 10/11/2004 Giải Ba môn Địa
8 Nguyễn Lương Bằng 7A 24/9/2006 Giải Ba môn T. Anh
9 Phạm Thị Thanh Ngân 7A 3/28/2006 Giải Ba môn  Toán 7
10 Lê Sĩ Huy Hoàng 8A 10/1/2005 Giải Ba môn Vật lý
11 Nguyễn Thị Hương 9A 15/6/2004 Giải KK môn Địa lí
12 Nguyễn Thị Hồng Nhung 9A 27/5/2004 Giải KK môn Địa lí
13 Phạm Thị Phương Thảo 9A 3/5/2004 Giải KK môn Vật Lý
14 Đỗ Thị Phương Thảo 9A 17/2/2004 Giải KK môn Sinh
15 Lưu Thị Bích Thảo 9A 10/12/2004 Giải KK môn Sinh
16 Nguyễn Thị Xuân 9A 15/6/2004 Giải KK môn Sinh
17 Nguyễn Thị Thúy Kiều 8A 10/11/2004 Giải KK môn Hóa
18 Vũ Thị Phương Anh 8A 10/1/2005 Gải KK môn Hóa
19 Nguyễn Thị Thu Hường 8A 10/12/2005 Giải KK môn Địa lí
20 Nguyễn Thị Minh Lý 8A 11/20/2005 Giải KK môn Địa lí
21 Nguyễn Thị Hồng Anh 7A 11/03/2006 Giải KK môn Văn
22 Nguyễn Thị Hạnh 7A 9/3/2006 Giải KK môn Văn
23 Trần Đức Anh 7A 06/03/2006 Giải KK môn Toán
24 Bùi Huy Hoàng 7A 3/9/2006 Giải KK môn Toán
25 Mai Thanh Thảo 7A 8/14/2006 Giải KK môn Toán
26 Nguyễn Chí Hào 7A 9/8/2006 Giải KK môn Tiếng Anh
27 Hoàng Thị Hiền 6A 07/09/2007 Gải KK môn Toán
28 Nguyễn Thị Ánh Thư 6A 23/02/2007 Giải KK môn Toán
29 Lưu Phương Thúy 6A 01/10/2007 Giải KK môn T.Anh
2. TDTT:
STT HỌ TÊN HỌC SINH LỚP NĂM SINH ĐẠT GIẢI
1 Lưu Minh Thế 9B 27/01/2004 Nhì cờ vua
2 Nguyễn Văn Bình 9A 4/9/2004 Giải Ba chạy 100m
3 Vũ Văn Hưng 9B 4/9/2004 Giải Ba nhảy xa
4 Vũ Thị Kiều Oanh 7A 27/1/2006 Giải KK chạy 100m
Tổng hợp gải:
1. Giải cấp Tỉnh: 5 Giải: 2 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải KK
2. Giải Văn hóa cấp huyện: 29 giải
Nhất 2
Nhì 4
Ba 4
K.khích 19
2. Giải TDTT cấp huyện: 4 giải
 Nhì 1
Ba 2
K.Khích 1