Một số hình ảnh của thầy và trò trường THCS thị trấn Ninh Cường

Tháng Mười Một 4, 2018 5:24 chiều

Hình ảnh của thầy và trò nhà trường giai đoạn 1993 đến 1997:

93-94

94-95

93-94 (2)

 94-95 (2)

IMG_3728

IMG_3727

93-94 (3)

IMG_3746

Hình ảnh của thầy và trò nhà trường giai đoạn 1998 đến 2004:

IMG_3789

IMG_3787

IMG_3755

IMG_3815

IMG_3770

IMG_3732

IMG_3817

IMG_3816

Hình ảnh của thầy và trò nhà trường giai đoạn 2004 đến 2012:

IMG_3742

IMG_3738

IMG_3793

IMG_3737

IMG_3756

Truc Phu 131

IMG_3776

Hình ảnh hoạt động của nhà trường giai đoạn 20012 đến 2018:

IMG_5992

IMG_3785[1]

IMG_3589

IMG_3611

IMG_3613

IMG_5950