Liên hệ

TRƯỜNG THCS TRỰC PHÚ  

Địa chỉ: Xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông Nguyễn Văn Huyến
Điện thoại: 0916571716
Email: trucphu.thcs@gmail.com