công văn thi học kì II

Tháng Ba 15, 2017 10:22 sáng

Tải vềTruc Phu 010

UBND TỈNH NAM ĐỊNHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố:          /SGDĐT-KTKĐCLGDV/v khảo sát chất lượng học kì IInăm học 2016-2017

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Nam Định,  ngày      tháng 3 năm 2017
 Thứ 2 Thứ 3

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố.

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát chất lượng học kì II năm học 2016 – 2017  đối với học sinh lớp 9 các trường THCS, kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Mục đích: Khảo sát chất lượng nhằm thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh; các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nắm được thực trạng chất lượng dạy và học của đơn vị, từ đó có giải pháp điều chỉnh nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời giúp học sinh lớp 9 tiếp tục làm quen với hình thức thi bài tổ hợp bằng hình thức trắc nghiệm khách quan.
  2. Nội dung khảo sát:

– Giới hạn nội dung khảo sát theo hướng dẫn đính kèm công văn này.

– Các môn Toán và Ngữ văn lớp 9: Nội dung đề khảo sát coi trọng việc đánh giá năng lực người học trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn của chương trình giáo dục phổ thông; từng bước có các câu hỏi dạng mở, câu hỏi có ứng dụng thực tế theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng mức độ thấp và vận dụng mức độ cao.

– Bài khảo sát tổ hợp đối với học sinh lớp 9 gồm nội dung kiến thức của 03 lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngoại ngữ; cụ thể liên quan đến các bộ môn như sau:

Môn Ngoại ngữ Vật lí Hóa học Sinh học Lịch sử Địa lí GDCD
Điểm 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Số câu hỏi 20 5 5 5 5 5 5
Yêu cầu Kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của bộ môn; kiến thức liên môn.
  1. Lịch khảo sát, hình thức khảo sát theo đề của Sở
Ngày Buổi Bài Thời điểm phát đề Thời điểm tính giờ Thời gianlàm bài Hình thức khảo sát
12/42017 Sáng Ngữ văn 7 giờ 25 7 giờ 30 120 phút

Tự luận

Chiều Bài tổ hợp 14 giờ 25 14 giờ 30 90 phút Trắc nghiệm
13/42017 Sáng Toán 7 giờ 25 7 giờ 30 120 phút Tự luận

– Các môn tự luận: học sinh làm bài trên giấy thi thông thường.

– Bài khảo sát tổ hợp: Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu thống nhất (các đơn vị đăng ký số lượng phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu đính kèm).

  1.        Tổ chức coi, chấm.

– Phòng GDĐT chỉ đạo Hiệu trưởng các trường THCS tổ chức coi, chấm bài khảo sát đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng, đúng hướng dẫn chấm để đánh giá đúng thực trạng chất lượng giáo dục. Đối với bài tổ hợp của lớp 9 phải thực hiện đúng quy trình tổ chức thi trắc nghiệm, hướng dẫn học sinh thực hiện đúng việc ghi và tô phiếu trả lời trắc nghiệm. Sở sẽ thu phiếu trả lời trắc nghiệm của một số trường để chấm kiểm tra (sẽ thông báo tới các đơn vị sau).

  1. Kinh phí khảo sát: Sở sẽ có công văn hướng dẫn sau.
  2. Lịch đăng ký, nhận đề khảo sát và nộp báo cáo

– Ngày 22/3/2017: Các đơn vị gửi báo cáo đăng ký số lượng học sinh dự khảo sát (theo mẫu đính kèm) theo địa chỉ email: hocky@namdinh.edu.vn. Người nhận: ông Hoàng Trung Sơn, chuyên viên phòng KT&KĐCLGD.

– Ngày 11/4/2017: Từ 7h00 Sở GDĐT giao đề tới các đơn vị.

– Ngày 18/4/2017: các đơn vị báo cáo kết quả  khảo sát chất lượng về Sở (theo mẫu đính kèm) theo địa chỉ email: hocky@namdinh.edu.vn. (Người nhận: ông Hoàng Trung Sơn, chuyên viên phòng KT&KĐCLGD).

Ghi chú:

– Trước khi gửi các báo cáo đăng ký số lượng học sinh khảo sát, các đơn vị đổi tên tệp dữ liệu thành PGD – Tên đơn vị – ĐKSLKS; (Ví dụ: PGD – NGHIAHUNG – ĐKSLKS). Tên thư: PGD-Tên đơn vị-ĐKSLKS.

– Trước khi gửi các báo cáo kết quả khảo sát, các đơn vị đỏi tên tệp dữ liệu thành PGD-Tên đơn vị-BCKQKS (Ví dụ: PGD-NGHIAHUNG-BCKQKS).

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức bảo quản đề, coi, chấm, bảo quản bài khảo sát an toàn, nghiêm túc đánh giá đúng chất lượng; nộp báo cáo theo đúng mẫu và thời gian qui định./.

 

Nơi nhận:                                                            – Như trên;- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);- Phòng GDTrH, TTr (để phối hợp);- Email các đơn vị (để thực hiện);- Lưu: VT, KTKĐCLGD.   KT. GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC    

 

 

Ngô Vỹ Nông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỚI HẠN NỘI DUNG KHẢO SÁT HỌC KÌ II – LỚP 9

NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo công văn số        /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày       tháng 3  năm 2017

của Sở GD&ĐT Nam Định)

 

Môn Lớp Giới hạn khảo sát đến hết bài (theo khung PPCT của Sở ban hành năm 2016) Ghi chú
Toán 9 Hình học:Hết bài §10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn (Chương III. Góc với đường tròn).Đại số: Hết bài §7. Phương trình quy về phương trình bậc hai (Chương IV. Hàm số  – Phương trình bậc hai một ẩn)
Vật lí 9 Hết bài 51 (Bài tập quang hình học)
Hóa học 9 Từ tuần 01 đến tuần 31 (hết bài chất béo)
Sinh học 9 Phần sinh vật và môi trường –  Chương III: Con người, dân số và môi trường. Tiết 59,60: Bài 56,57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương.
Ngữ văn 9 Hết bài 27:- Bến quê (hướng dẫn đọc thêm).- Ôn tập tiếng việt 9.- Luyện nói nghị luận đoạn thơ, bài thơ.
Lịch sử 9 Bài 29: Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965 – 1973).
Địa lí 9 Từ đầu đến hết bài 37 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình phát triển thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửa Long(Được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam – Cần ghi rõ trong đề thi)
Tiếng Anh 9 Hệ 7 năm: Hết bài 8 (Celebrations)Hệ 10 năm: Hết Unit 10 (Space travel) Đề chung cho cả 2 hệ
GDCD 9 Hết bài 17